№78 мектеп-гимназиясы №78 мектеп-гимназиясы

Гордимся

Яковлева Светлана Вячеславовна
Асанбек кызы Гүлжамал
Яковлева Светлана Вячеславовна
Асанбек кызы Гүлжамал
Сагындык Аманбек