№78 мектеп-гимназиясы №78 мектеп-гимназиясы

О приеме в школу

480 сааттык «Наристе» программасына

 1. Директордун наамына жазылган арыз
 2. Күбөлүктүн көчүрмөсү
 3. Жашаган жерден справка
 4. Сүрөт (4х6) формада
 5. Мед справка Ф-63, Ф-26
 6. Үй-бүлөсү туралу көчүрмө
 7. Ата-энесинин паспортунун көчүрмөсү
 8. Идентификациалык номер

 

2-11- Клаасска кабыл алуу

 1. Директордун наамына жазылган арыз
 2. Өзүк дело
 3. Мед справка Ф-63, Ф-26

 

Мектепке 1-класска кабыл алуу  электрондук кезек аркылуу 2019 жылдын 15- февралдан башталат  http://mektep.edu.gov.kg/ .